Es fa saber que es podrà passar la ITV agrícola al municipi els dies:

ITV AGRÍCOLA

LLOC : SERRATEIX

DIES : 6 i 7 DE JUNY DEL 2017

HORA : 09:00 A 13:00