Подробнее на сайте: https://cleanmedicine.ru http://carautoremont.ru http://free-minigames.com http://nunax.ru https://originhealth.ruhttps://rukamisdelai.ru
https://healthenter.ruhttp://buy-vehicle.ru http://make-credit.ruhttp://saurfang.ruhttp://wow-helper.ru http://live-cms.ru http://getkredit.ruhttps://wellbuilding.ru
https://avtoremonto.ru

de 05-02 a 04-05 de 2017

Impost sobre bens immobles urbans

 

de 01-09 al 02-11 del 2017

Impost sobre bens rústics

i Impost sobre inmobles rústics construïts

 

de 01-03 al 17-05-2017

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

de 15-09 al 15-11-2017

Impost d'activitats econòmiques

 

02-05 al 04-07 del 2017

Taxa per gestió de residus domèstics 1a fracció

Taxa per gestió de residus comercials 1a fracció

 

de 01-09 al 02-11 al 2017

Taxa per gestió de residus domèstics 2a fracció

Taxa per gestió de residus comercials 2n fracció

 

27-01 al 30-03-2017

Taxa subministrament aigua 3 trimestre 2016

 

21-04 al 22-06-2017

Taxa subministrament aigua 4r trimestre 2016

 

de 21-04 al 22-09-2017

Taxa subministrament aigua 1n trimestre 2017

 

de 23-10 al 27-12-2017

Taxa per subnimintrament aigua 2r trimestre 2017