Impostos i taxes per al 2018

de 02.05 a 05.07.2018 02.07.2018 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

de 03.09 a 05.11.2018 02.11.2018 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

de 03.09 a 05.11.2018 02.11.2018 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

de 01.03 a 04.05.2018 02.05.2018 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

de 17.09 a 19.11.2018 02.11.2018 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

de 02.05 a 05.07.2018 02.07.2018 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ

de 03.09 a 05.11.2018 02.11.2018 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ

de 02.05 a 05.07.2018 02.07.2018 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ

de 03.09 a 05.11.2018 02.11.2018 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ

de 24.04 a 25.06.2018 02.05.2018 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T TRIMESTRE - 2017

de 24.07 a 25.09.2018 01.08.2018 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TRIMESTRE

de 23.10 a 27.12.2018 02.11.2018 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TRIMESTRE

En cas de dubte o per qualsevol informació addicional us atendran al telèfon del Centre d'Informació Tributària (CIT)

932 029 802 de dilluns a divendres de 8:15 a 14:15 h (dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15 h)