S'informa que a partir del mes de juliol del 2014 es portarà a terme una regularització-revalorització cadastral d'ofici i obligatòria i al nostre municipi. 

El Ministeri d'Hisenda ha obert un procediment de regularització-revalorització extrahordinari d'ofici a tot a Espanya. Aquest procés comença el 2012 i es preveu que finalitzi el 2016.

El dia 7 de juliol va sortir publicat al BOE la resolució de 30 de juny de 2014 on es determina que el municipi de Viver i Serrateix entra en el procés de regularització-revalorització cadastral  i que serà d'aplicació des del 07-07-14 fins el 30-12-14.

Es regularitzaran totes les construccions en sòl rústic, que a partir d'ara s'incorporen al padró i passen a tributar, com ara granges i coberts agrícoles...

Es revaloritzaran les vivendes actualitzant el seu valor i s'incorporen al padró les noves construccions com ara les piscines i ampliacions. Les revaloritzacions tenen un efecte retroactiu i sancionador de quatre anys i una taxa fixa per contribuent de 60€ 

Des de la Gerencia Regional del Cadastre deCatalunya ens recorden que tenim sempre l'obligació de notificar totes les variacions cadastrals de les nostres propietats tant en sòl rústic com urbà.