Llista general de tots els tràmits activats
enllaç
Intranet de l’ajuntament
enllaç

 

CODI TRÀMIT TÍTOL URL CARTA DE SERVEI URL FORMULARI
101 Instància genèrica enllaç enllaç
102 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal enllaç enllaç
103 Queixes / suggeriments / incidències enllaç enllaç
201 Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants - Canvi de domicili enllaç enllaç
202 Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants - Alta per canvi de residència enllaç enllaç
205 Volant d’empadronament actual enllaç enllaç
207 Volant d’empadronament històric enllaç enllaç
207 Volant de convivència actual enllaç enllaç
208 Volant de convivència històrica enllaç enllaç