VIVER I SERRATEIX 2018

CALENDARI DEIXALLERIA MOBIL

HORARI DE LES

11:00 DEL MATÍ A LES 17:00 DE LA TARDA

 

MES

 

DIA

 

LLOC

GENER

Dimecres 24

VIVER

FEBRER

Dijous 22

SERRATEIX

MARÇ

Divendres 23

VIVER

ABRIL

Dimarts 24

SERRATEIX

MAIG

Dijous 24

VIVER

JUNY

Dilluns 25

SERRATEIX

JULIOL

Dimecres 25

VIVER

AGOST

Dilluns 27

SERRATEIX

SETEMBRE

Dimarts 25

VIVER

OCTUBRE

Dijous 25

SERRATEIX

NOVEMBRE

Dilluns 26

VIVER

DESEMBRE

Dilluns 24

SERRATEIX