Convocatòria Ple ordinari dia 22 de desembre 2021 a les 20h

PLE  DE L'AJUNTAMENT.

SESSIÓ ORDINÀRIA

DATA: 22 DE DESEMBRE DE 2021.

HORA: 20 hores (1ª. convocatòria)

LLOC: TELEMÀTIC.

 Em plau convocar-lo al Ple a dalt esmentat. Us agrairia que, en cas de no poder assistir-hi, em justifiquéssiu la vostra absència amb antelació a la data de la sessió. En cas de no poder-se celebrar per manca de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard a la indicada a la primera.

 Viver i Serrateix a 17 de desembre de 2021.

 L'alcaldessa.

 Isabel Serra Montañà.

ORDRE DEL DIA.

 

 1 – LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 08/10/2021 – EXTR – 10/11/2021 )

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

3 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ “ DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI “

4 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL ANY 2020.

5 – ADJUDICACIÓ PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE L’ACTUACIÓ DE “REFORMULAT - ACT.REHABILITACIÓ PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL•LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ. “

6 – APROVACIÓ DEL PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA.

7 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DEL BERGUEDÀ.

8 – APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER, 1A FASE. XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

10 – PRECS I PREGUNTES.

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica