- Convocatòria Ple extraordinari 14 juny 2023

CONVOCATÒRIA

PLE  DE L'AJUNTAMENT.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  - TELEMÀTICA.

DATA:  14 DE JUNY DEL 2023.

HORA: 20:00 Hores

LLOC: TELEMÀTICA I PRESECIAL A L'AJUNTAMENT

 Tal i com disposa l’article 36.1 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau convocar-lo al Ple a dalt esmentat a l’únic efecte d’aprovar les últimes actes dels últims plens celebrats.

Us agrairia que, en cas de no poder assistir-hi, em justifiquéssiu la vostra absència amb antelació a la data de la sessió. En cas de no poder-se celebrar per manca de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard a la indicada a la primera.

Viver i Serrateix  07 de maig del 2023

L'alcaldessa. Isabel Serra Montañà.

ORDRE DEL DIA.

ÚNIC  – LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE DATA 26 D’ABRIL DE 2023 I DE 02 DE MAIG DE 2023.

 

 

 

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica