Convocatoria ple ordinari 10 d'Octubre de 2018

 CONVOCATÒRIA

PLE DE L'AJUNTAMENT.

SESSIÓ ORDINÀRIA

DATA: 10 D’OCTUBRE DEL 2018.

HORA: 20 hores (1ª. convocatòria)

LLOC: Ajuntament.

Em plau convocar-lo al Ple a dalt esmentat. Us agrairia que, en cas de no poder assistir-hi, em justifiquéssiu la vostra absència amb antelació a la data de la sessió. En cas de no poder-se celebrar per manca de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard a la indicada a la primera.

Viver i Serrateix a cinc d’octubre del 2018

L'alcaldessa.

Isabel Serra Montañà.

ORDRE DEL DIA.

1 - LECTURA I APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2 – INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS EMESOS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

3 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2017.

4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2019

4 – APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM 1 “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA XARXA D’AIGUES MUNICIPAL

8 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS ANY 2019.

9 –ADEQUACIÓ DE RETRIBUCIONS 2018 DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT .

10,- MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

11 – PRECS I PREGUNTES.

Ajuntament de Viver i Serrateix

Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica